0.62 A. Manuela Nuno Júdice, Fantasma con Monóculo, boundary 2, 2001.

{ latin spanish cuban don } 0.62
{ ou comme nous mais } 0.06
{ subject discourse order relation } 0.02
{ water earth land sea } 0.02