0.28 Charles Edward Eaton, Praying Mantis, College English, 1980.

{ poems light water sun } 0.28
{ man boy room eyes } 0.13
{ people read write time } 0.06
{ man death love men } 0.05